O nas
LGR
Baza wiedzy

Walne Zebranie Członków RLGD

W trakcie spotkania zatwierdzono  skorygowaną – po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”- Lokalną Strategię Rozwoju.  Na podstawie §49 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” zwiększyło limit dostępnych środków finansowych  z 10%  do wysokości 15%  na  działanie „Koszty bieżące i aktywizacja”.
W sprawach różnych Prezes Zarządu Pan Kazimierz Szmid przedstawił informację o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.  
Ponadto przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  wystąpili z wnioskiem w sprawie przyznania nagród pieniężnych  dla członków Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”  za  sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie, trud i wysiłek  włożony w realizację wielu działań dla naszego regionu  i w rozwój  Naszego Stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu głosowania, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie przyznania nagród dla członków Zarządu.