O nas
LGR
Baza wiedzy

Umowa ramowa

 Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załącznik nr 1 do umowy ramowej - LSR: jest dostępny w zakładce LSR

 Załącznik nr 2 do umowy ramowej - harmonogram wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

 Załącznik nr 3 do umowy ramowej - procedury wyboru i operacji w ramach LSR

 Załącznik nr 4 do umowy ramowej - regulamin organu decyzyjnego

 Załącznik nr 5 do umowy ramowej -  kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 Załącznik nr 6 do umowy ramowej - opisy stanowisk precyzujące podział  obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7 do umowy ramowej - plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD