O nas
LGR
Baza wiedzy

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Tematem spotkania było  omówienie zagadnień dotyczących aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przez przedstawicieli sektora publicznego  oraz jednostki im podległe. W trakcie  szkolenia  przedstawiono  również główne regulacje Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.