O nas
LGR
Baza wiedzy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna  obradowała w składzie:

1)      Bogusław Dobrzański – Przewodniczący

2)      Barbara Szewczyńska  - Członek

3)      Ewa Jeger  - Członek

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Dobrzański, który stwierdził prawomocność obrad. Następnie poinformował, że powodem zwołania posiedzenia jest kontrola skuteczności opłacania składek członkowskich za rok 2016 oraz  zapoznanie się protokołami  Zarządu  za rok 2016.

Komisja stwierdziła, że w 2016 na 101 członków Stowarzyszenia wszyscy dokonali zapłaty.

Komisja zapoznała się z protokołami Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” za rok bieżący  i stwierdziła zgodność działalności  Zarządu ze Statutem oraz Regulaminem.