O nas
LGR
Baza wiedzy

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

Wszystkich zgromadzonych powitał  Pan Kazimierz Szmid -  Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, który w krótkim przemówieniu podziękował przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego za dotychczasową współpracę i aktywny udział w życiu Stowarzyszenia oraz korzystając z okazji złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Skibińska, która przedstawiła zebranym w trakcie swojej prezentacji historię naszego Stowarzyszenia oraz omówiła  warunki i tryb przyznawania, wypłat i zwrot pomocy finansowej na realizację operacji objętych LSR.