O nas
LGR
Baza wiedzy

Szkolenie w Zegrzu Południowym pt.: „Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

                W dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Zegrzu Południowym odbyło się szkolenie pt.: „Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, organizowane przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

                Celem szkolenia było przygotowanie Rybackich Lokalnych Grup Działania do rozpoczęcia procesu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, a zwłaszcza omówienie dokumentów wdrożeniowych do Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zagadnień związanych z pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis oraz kompetencji i zadań organu decyzyjnego Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

                W szkoleniu wzięła udział Pani Joanna Skibińska.