O nas
LGR
Baza wiedzy

Walne Zebranie Członków RLGD

W trakcie spotkania przedstawiono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wynikłych z konieczności skorygowania kwoty wsparcia finansowego w ramach LSR.  Powodem było odrzucenie przez Samorząd Województwa Lubuskiego wniosku o aneks do umowy ramowej  w sprawie zwiększenia limitu dostępnych środków finansowych z 10% do wysokości 15% na działanie "Koszty bieżące i aktywizacja" . RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" musiało ponownie zmniejszyć limit dostępnych środków z 15% na 10% i wprowadzić niezbędne zmiany w budżecie LSR.

W związku z tym podjęto uchwałę o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Następnie Prezes Zarządu Kazimierz Szmid przedstawił informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” w 2016 roku.