O nas
LGR
Baza wiedzy

Szkolenie 17 marca 2017r. Chrapów

Szkolenie zostało  zaplanowane i zostanie przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 7 „Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura” do umowy ramowej zawartej między RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” a Samorządem Województwa Lubuskiego. Tematem szkolenia będzie kwalifikowalność kosztów, ocena według kryteriów wyboru operacji, wypełnianie uproszczonego biznesplanu oraz techniki negocjacji i metody redukujące skutki stresu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  Program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pojezierzedobiegniewskie.org. Wszelkich informacji dotyczących spotkania udzielą Pracownicy Biura RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”, telefon (95) 78 10 241.