O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniach  od 15.04.2016 r. do 22.04.2016 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Kwiecień 2016

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-        warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Zaplanowane szkolenie odbędzie się w Żabieńcu k. Warszawy, w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno.

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl)

 

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie wynosi 200 zł, płatne na miejscu lub przelewem na konto Instytutu:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

BGŻS.A.O/Reg.Olsztyn

14203000451110000000469430

z tytułem: Szkolenie dobrostan ryb

Odszedł Marian Ludwikowski

Szanowni Państwo

 

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas Marian Ludwikowski Prezes Zarządu Okręgu w Gorzowie Wlkp. Odszedł nagle, 29 marca 2016 r.  

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że msza święta za zmarłego Prezesa Mariana Ludwikowskiego odbędzie się w dniu 02.04.2016 roku o godzinie 14 - tej w Barlinku w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP ul. Kościelna 3.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 15 - ej wyprowadzeniem urny z kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Barlinku.

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniach 24-25.03.2016 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" od dnia 10.03.2016 r. będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 

Przypominamy o złożeniu sprawozdania RRW-22 za 2015 rok

Szanowni Państwo

 

Poniżej znajduje się nowy wzór sprawozdania RRW-22 za 2015 rok oraz wyjaśnienia do wybranych zagadnień kwestionariusza.

 

Termin nadsyłania kwestionariusza: 15 marca 2016 r.

 

 Wyjaśnienia do RRW-22

 RRW-22

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 9 lutego 2016 r.  w sali nr 5  w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór prezydium.

4. Wybór Komisji uchwał i wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.

6. Przedstawienie porządku obrad.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 21.12.2015

9. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wynikłych z konieczności skorygowania kwoty wsparcia finansowego w ramach LSR

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

11. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zamknięcie Walnego Zebrania członków

Ze względu na wagę omawianych spraw i konieczność podjęcia uchwał umożliwiających dalsze funkcjonowanie RLGD, proszę o niezawodne przybycie. W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 16.15. Podjęte w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniach 30-31.12.2015 r. będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.